Polityka prywatności serwisu www.akarolek.pl

Informacje ogólne:
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług FHU KAROLEK poprzez serwis.

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA KAROLEK AGNIESZKA KOŁODZIEJCZYK z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wieniawskiego 18, NIP 6412197943, REGON 241866595, e-mail a.karolek@interia.pl

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje poprzez gromadzenie plików „cookies”( patrz polityka plików „cookies” ).

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

6. FHU KAROLEK będzie przetwarzać Państwa dane na czas trwania współpracy, oraz przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym doszło do wygaśnięcia współpracy.

7. FHU KAROLEK może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim działającym na nasze zlecenie, takie jak: firmy kurierskie, transportowe, biuro rachunkowe.

8. Informujemy, że na zasadach uregulowanych w art.15-21 RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenie przetwarzania, wniesienie sprzeciwu a także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji- nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Copyright by FHU Karolek. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: r-h.pl